ATTA Clinic

article

ยกกระชับใบหน้าแบบ “สแกนเห็น” ด้วย Facial Ultrasound​

หัตถการยกกระชับใบหน้าแบบสแกนเห็น ด้วยเฟเชียล อัลตราซาวด์ ประเมินโครงสร้างใบหน้าลึกกว่าชั้นผิวหนัง แสกนลึกถึงชั้นกระดูก และเส้นเลือด ออกแบบวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าตามอนาโตมีเฉพาะบุคคล เน้นปรับที่โครงสร้างใบหน้า ย้อนกลไกการแก่ (reverse aging process) เพื่อเกิดการยกกระชับแบบเป็นธรรมชาติที่อ่อนเยาว์

ฟิลเลอร์อุดตันเส้นเลือด เสี่ยงเนื้อตาย ตาบอด!

ฟิลเลอร์อุดตันเส้นเลือด เสี่ยงเนื้อตาย ตาบอด!

ฟิลเลอร์อุดตันเส้นเลือดเกิดจากการที่ฉีดฟิลเลอร์ผิดตำแหน่ง โดยฉีดเข้าไปโดนบริเวณหลอดเลือด โดยเฉพาะหลอดเลือดแดงอาจทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดได้ นำไปสู่อาการเนื้อตาย (necrosis) บริเวณที่เส้นเลือดนั้นมาเลี้ยง

Scroll to Top